Serdecznie zapraszamy Uczestników Kongresu
do zgłaszania swoich talentów pozamedycznych
- muzyka, śpiew, recytacja, kabaret...


Chętne osoby chcielibyśmy zaprosić do aktywnego włączenia się w oprawę artystyczną Kongresu.
Wystarczy wypełnić poniższy formularz i przesłać swoje zgłoszenie.

 
Partnerzy merytoryczni


Partnerzy lokalni


Sponsorzy


Wystawcy


Patronat medialny